Notice: Undefined index: name in /home/justice2016/htdocs/newhome/inc/club.bbs.php on line 114
정의당 경기도당
 • 당원교육
 • 당비납부
 • 당비영수증
  출력
 • 당비납부내역
  확인

후보자 정보 게시판

 • HOME
 • 공지
 • 후보자 정보 게시판
번호 제목 작성자 날짜 조회수
제10차 정책당대회 소집공고 및 대선 승리 전진대회 안내 새글알림

정의당   2021.12.06   306   0

정의당 2021.12.06 306
진보정치4.0아카데미 4기 개강 및 모집 안내

교육연수원   2021.11.11   8343   0

교육연수원 2021.11.11 8343
[필독] 후보자 추천 게시물 작성 가이드 및 추천 방법

6기경기도당선관위   2021.03.01   2856   0

6기경기도당선관위 2021.03.01 2856
16 전국위원 후보 송은자  [83]

송은자 2021.10.26     1128     0

송은자 2021.10.26 1128
15 2 선거구 후보 양수일  [59]

입큰개구리 2019.06.19     1464     27

입큰개구리 2019.06.19 1464
14 2선거구 후보 순현철  [62]

confidence 2019.06.18     1484     23

confidence 2019.06.18 1484
13 2 선거구 후보 이지은  [59]

이부장 2019.06.18     1441     30

이부장 2019.06.18 1441
12 1 선거구 후보 최이완  [54]

최이완 2019.06.18     1703     34

최이완 2019.06.18 1703
11 2 선거구 후보 김혜련  [51]

김혜련 2019.06.18     1426     17

김혜련 2019.06.18 1426
10 1 선거구 후보 박환수  [59]

박환수 2019.06.17     1523     24

박환수 2019.06.17 1523
9 1 선거구 후보 김태진   [62]

김태진 2019.06.17     1420     23

김태진 2019.06.17 1420
8 1선거구 후보 양범진  [63]

양범진 2019.06.17     1622     43

양범진 2019.06.17 1622
7 2선거구 후보 박소정  [59]

박소정 2019.06.16     1272     22

박소정 2019.06.16 1272
6 1선거구 후보 임정화  [54]

임정화 2019.06.16     1491     11

임정화 2019.06.16 1491
5 1선거구 후보 강석희  [64]

강석희 2019.06.16     1643     30

강석희 2019.06.16 1643
4 1선거구 후보 신현자  [80]

신현자 2019.06.15     1447     29

신현자 2019.06.15 1447
3 1선거구 후보 이미숙  [66]

이미숙 2019.06.15     1390     25

이미숙 2019.06.15 1390
2 1선거구 후보 한장현  [63]

한장현 2019.06.15     2031     28

한장현 2019.06.15 2031
1 1선거구 후보 김한올  [74]

김한올 2019.06.14     2006     61

김한올 2019.06.14 2006
 • 글쓰기